Περίπου το 80% έχει ενεργή παρουσία σε αυτά

(Βερολινο)  Το 72% των συμμετεχόντων απάντησε ότι θεωρεί πολύ σημαντικά τα Social Media, ενώ το 85% εκτίμησε ότι η σημασία τους θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Επίσης, το 80% δήλωσε ότι δραστηριοποιείται στα sites κοινωνικής δικτύωσης και το 78% έκανε λόγο για αυξημένη διαφημιστική δαπάνη προς τα Social Media μέσα στους επόμενους μήνες.

Όπως δήλωσε ο Curt Simon Harlinghausen, Πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος του BVDW για τα Social Media: «τα sites κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθιερωθεί ως ένα κομβικό συστατικό στο μίγμα επικοινωνίας των εταιρειών στη Γερμανία».