Ειδικότερα, εξετάζει και αναλύει:

Πρώτον, την εθνικιστική οπτική υπό την οποία παραδοσιακά προσεγγίζονται τα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η διαμεσολάβηση των Μ.Μ.Ε. μέσων έχει συντελέσει, ώστε τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο να παγιωθεί στο πολιτικό σύστημα και στην κοινή γνώμη, μια εθνικιστική οπτική, αλλά και να αυτή να έχει «φυσικοποιηθεί», να θεωρείται αυτονόητη και μη προβληματική.

Δεύτερον, την ποσοτική έκφραση της εθνικιστικής προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής και της επικέντρωσης στα «εθνικά θέματα», τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ιδεολογικής, εθνικιστικής αντίληψης για την εξωτερική πολιτική που κυριαρχεί στα Μέσα και τη συστοίχισή τους με την (εκάστοτε) κυβέρνηση και το εθνικό κράτος γενικότερα.

Τρίτον, τη θεματολογία και η πλαισίωση των ειδήσεων για τα «εθνικά θέματα», καθώς και η μορφική διάρθρωση των ειδήσεων και ειδικότερα η «ενημερωδιασκεδαστική» τους συγκρότηση.

Τα διεθνή θέματα, όπως προκύπτει από τη μελέτη, καλύπτονται σε μικρό βαθμό στις ελληνικές ειδήσεις, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα αποκαλούμενα «εθνικά θέματα». Αυτό μπορεί να μην είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, όμως στην Ελλάδα αποκτά πολύ μεγάλες διαστάσεις, σε βαθμό που τα «εθνικά θέματα» κυριαρχούν καταλυτικά στο σύνολο των διεθνών και εξωτερικών θεμάτων.

Παράλληλα, διαπιστώνεται, και ειδικότερα μέσα από την κάλυψη του Μακεδονικού και του Κυπριακού, η ύπαρξη ενός φαινομένου, που μπορούμε τα χαρακτηρίσουμε ως «εθνικό θέμα της ημέρας»: το υπό διαπραγμάτευση θέμα εξωτερικής πολιτικής μπορεί να μεταβάλλεται, όπως ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής που θεωρείται «εθνικό», καταλαμβάνει σχεδόν διαρκώς τη σημαντικότερη θέση μεταξύ των εξωτερικών και διεθνών θεμάτων της ειδησεογραφίας, τόσο αναφορικά με την έκταση της παρουσίασης όσο και σε με τη σημασία που του αποδίδεται.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Ο Γιώργος Πλειός διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα διευθύνει το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε. Κατά το παρελθόν δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Ιωαννίνων.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει πραγματοποιήσει ως επιστημονικός υπεύθυνος περισσότερες από 20 έρευνες για τα Μ.Μ.Ε. Απόψεις του φιλοξενούνται τακτικά σε ελληνικά και ξένα Μ.Μ.Ε.

Ο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος είναι Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης – Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και είναι ερευνητής-παρουσιαστής της εκπομπής “Κοινωνία Πολιτών” για την ΕΤ3. Έχει γράψει βιβλία και άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Την περίοδο 1995-2003 διετέλεσε και συντάκτης διπλωματικών και διεθνών θεμάτων της εφημερίδας “Ο Επενδυτής”.

Έκδοση: Σιδέρης, 2011, Σελίδες: 379, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €31,95 [www.isideris.gr]