Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω της τεχνολογίας και της τηλεϊατρικής μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και να στηρίξει την πρόοδο των απομακρυσμένων περιοχών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικής συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Vodafone Ελλάδας, Χάρη Μπρουμίδη, στο πλαίσιο της ημερίδας «Health Access In Rural Areas: The Need For A Long-Term Vision In Europe».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η εκπλήρωση των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας για την Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές θα απαιτήσει σημαντική αρωγή από τις κυβερνήσεις, οι οποίες τώρα έχουν την ιστορική ευκαιρία να υποστηρίξουν τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.