Αφορά στην ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας της εταιρείας

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η AWG Athens σχεδιάζει τη νέα διαφημιστική καμπάνια, η οποία ήδη βρίσκεται στην pre launch φάση. Παράλληλα, η AWG Athens διαμορφώνει το πρόγραμμα sales promotion των προϊόντων «Χρυσά Αυγά», καθώς και το σχεδιασμό των νέων συσκευασιών τους. Το πρόγραμμα PR και διαχείρισης φήμης της εταιρείας, τόσο σε offline, όσο και online επικοινωνία επιμελείται η Politics GlobalCom, βασισμένη σε ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο έως το τέλος του 2013. Η εταιρεία «Χρυσά Αυγά» ιδρύθηκε το 1996 και σήμερα διαθέτει υπερσύγχρονες ιδιόκτητες πτηνοτροφικές μονάδες, αυτοματοποιημένα συστήματα για το νερό και την τροφή και ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων.

Έχει δε αποκτήσει πιστοποιητικό ISO 9002 για τις άριστες συνθήκες αποθήκευσης, συσκευασίας και αποστολής των αυγών. Ο Ιωσήφ Πάρσαλης CEO της AWG Athens & Γενικός Διευθυντής της Politics GlobalCom δήλωσε «Η συνεργασία της εταιρείας μας με τα Χρυσά Αυγά αποτελεί για μας μία μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα μιας σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη δυναμική της ομάδας μας. Αξιοποιώντας το ευρύ και σύγχρονο πλέγμα των υπηρεσιών και εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, διαμορφώνουμε ένα πλάνο ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας στοχεύοντας στην ανάδειξη της με τον πιο ευρηματικό και αποτελεσματικό τρόπο».