Με δωρεάν πρόσβαση.

Το Φεστιβάλ Cannes Lions έχει συνδεθεί µε τη δηµιουργικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο. Η φετινή ακύρωσή του, εξαιτίας της πανδηµίας του Covid-19, οδήγησε στη δηµιουργία του Lions Live. Πρόκειται για ένα παγκόσµιο forum για τη δηµιουργικότητα, µε online sessions, πρόσβαση στο «The Lions Creativity Report of the Decade» και στην ανακοίνωση των agencies που ξεχώρισαν για τις δουλείες τους στα βραβεία τα τελευταία 10 χρόνια.

Tο Lions Live θα πραγµατοποιηθεί την εβδοµάδα 22 έως 26 Ιουνίου και η παρακολούθησή του είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν την εγγραφή τους στο https://www.canneslions.com/discover-lions-live#join και να λαµβάνουν ηλεκτρονικά όλες τις ενηµερώσεις σχετικά µε το πρόγραµµα.