Πρόκειται για πρόγραμμα 40 ωρών, που έχει στόχο την αναγνώριση και ανάπτυξη των ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα εισηγείται ο Νικός Τράντος, Ψυχολόγος M.sc, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων.