Η Nielsen δημοσιοποίησε, για πρώτη φορά, το διεθνές Nielsen Influencer Marketing Report, «Building Better Connections: Using Influencers to Grow Your Brand», χρησιμοποιώντας το εργαλείο της, «InfluenceScope».

Το Influencer Marketing Report αποτυπώνει τάσεις και insights για το τρέχον τοπίο των social media και τον πληθυσμό των influencers στις τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν περισσότερο: Instagram, TikTok και YouTube. Ακολουθούν τα benchmarks σχετικά με τον δείκτη «engagement rate», καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε ψηφιακής πλατφόρμας, όπως παρουσιάζονται στο Influencer Marketing Report της Nielsen.

Το «Engagement Rate» (engagements/ influencers’ followers) αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης των Influencer Marketing καμπανιών. Η Nielsen για πρώτη φορά δημοσιοποιεί benchmarks του δείκτη στα τρία μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Instagram, TikTok και Youtube.

Σχεδόν 50% των influencers στο Instagram, έχουν 2-10% engagement rate. To TikTok αποτελεί την πλατφόρμα με τον μεγαλύτερο αριθμό influencers που έχουν engagement rate πάνω από 20%. Το YouTube είναι κυρίως μία πλατφόρμα με video μεγάλης διάρκειας και πάνω από 60% των influencers έχει 0%-1% engagement rate.