Έρευνα του Ericsson ConsumerLab

Οι εφαρμογές αλλάζουν την κοινωνία, ο νέος κωδικός είναι το σώμα μας και οι αισθητήρες καταλαμβάνουν την καθημερινότητα. Επιπλέον, η κατανάλωση περιεχομένου βίντεο αυξάνεται και οι φίλοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το τι παρακολουθούμε. Το 56% των καθημερινών χρηστών του διαδικτύου ανησυχούν για τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, με μόλις το 4% να δηλώνει ότι θα χρησιμοποιούσε λιγότερο το διαδίκτυο για αυτό το λόγο. Το 51% των καταναλωτών θεωρούν ότι το κινητό τους είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας και για πολλούς έχει γίνει η κύρια συσκευή για τη χρήση του διαδικτύου.