Για 18η χρονιά, ο όμιλος ΟΤΕ αποτυπώνει στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης τις δράσεις και τις επιδόσεις του στον τομέα.

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και καταγράφει τη στρατηγική, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Απολογισμό για το 2022, περισσότερα από 730.000 τεμάχια συσκευών συγκεντρώθηκαν για ανακατασκευή ή ανακύκλωση, ενώ ο όμιλος πέτυχε και την υπεύθυνη διαχείριση του 100% των ICT αποβλήτων του. Επιπλέον, οι επωφελούμενοι από δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς ανήλθαν σε 8,2 εκατ., επιτεύχθηκε μείωση κατά 89% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 από κατανάλωση ενέργειας, ενώ το 32% των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης είναι γυναίκες.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του: «Στον όμιλο ΟΤΕ αναλαμβάνουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης, και αξιοποιούμε την τεχνολογία, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη». Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΤΕ και παρουσιάζει τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις ενότητες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).