Ξεκίνησε το 1887 και αφορούσε στα γερμανικά προϊόντα

(ΒΟΝΝΗ) Σύμφωνα με άρθρο στην Deutsche Welle, το «Made in» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1887 στη Μ. Βρετανία και αφορούσε κυρίως στα γερμανικά προϊόντα -«Made in Germany»-, που οι Βρετανοί επέβαλλαν με στόχο να υπάρξει σαφής διαχωρισμός από τους ανταγωνιστές των βρετανικών βιομηχανικών προϊόντων. Ιστορικοί αναφέρουν ότι το ζητούμενο ήταν περισσότερο η υποβάθμιση στα μάτια των καταναλωτών των προϊόντων από άλλες χώρες και κυρίως από τη Γερμανία, την οποία θεωρούσαν επίσης υπεύθυνη για αντιγραφές βρετανικών προϊόντων. Ωστόσο, το «Made in Germany» εξελίχθηκε σε συνώνυμο της ποιότητας και το 1891 οι περισσότερες εξαγωγικές χώρες δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν στα προϊόντα τους το «Made in».