Συστημικές αλλαγές από τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις, τις κοινωνίες και τους άνδρες, για την κατάργηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ζητούν οι γυναίκες, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, αναφέρει διεθνής έρευνα της Mars Incorporated, μέρος της πλατφόρμας Mars Full Potential, με τίτλο #HereToBeHeard.

Η Mars συνεργάστηκε με ομάδα επιστημόνων από την πρωτοβουλία Future of Marketing του Oxford University Saïd Business School και εξωτερικούς αναλυτές για να επεξεργαστεί απαντήσεις 10.319 γυναικών από 88 χώρες, καταγράφοντας 28 ζητήματα ομαδοποιημένα στις ακόλουθες 8 θεματικές: Τέλος στις συστημικές διακρίσεις και στα επικίνδυνα στερεότυπα βάσει φύλου (80%), Ίσες ευκαιρίες καριέρας (79%), Περισσότερη δύναμη στη λήψη αποφάσεων (65%), Υποστήριξη γονέων (30%), Καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (26%), Ίσες ευκαιρίες για γνώση/ εκπαίδευση (24%), Ψυχική και σωματική ευεξία (19%) και Τέλος στην παρενόχληση και τη βία βάσει φύλου (15%).

Επιπλέον, 71% των γυναικών ανέφεραν ότι οι άνδρες παίζουν σημαντικό ρόλο, είτε ως σύμμαχοι στην εξεύρεση λύσεων, είτε ως ανασταλτικός παράγοντας για πρόοδο.