Λίγες οι εταιρείες που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές

Πιο στρατηγική και πιο συστηματοποιημένη εμφανίζεται η εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενώ επιβεβαιώνεται και στη χώρα η σύνδεση των καλύτερων οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων με υψηλές επιδόσεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως παρατηρείται και στο εξωτερικό.

Αυτά προέκυψαν από την Ετήσια Έρευνα για το 2018 του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την Έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Αν και κάποιοι κλάδοι είναι περισσότερο ενεργοί στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της υγείας, άλλοι δεν έχουν κινητοποιηθεί ιδιαίτερα.

Ο τουριστικός κλάδος, παρόλο που δείχνει να αντιδρά θετικά, δεν έχει υιοθετήσει στην πλειονότητά του ολοκληρωμένες στρατηγικές και διεθνή standards. Τέλος, σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, με εξαίρεση τις πολύ μεγάλες εταιρείες, εξακολουθούν να αγνοούν τη σημασία της εφαρμογής της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στις λειτουργίες τους.