Μετά τη διεξαγωγή, στις 20 Ιανουαρίου 2021, της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, που αποτελεί το Τοπικό Δίκτυο του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), τα εννέα μέλη που εξελέγησαν, με τριετή θητεία, προχώρησαν σε συγκρότηση σε σώμα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ έχει της εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Ιουλία Τσέτη (Uni-Pharma Pharmaceutical Laboratories SA & Intermed SA), Αντιπρόεδρος: Χάρις Πλακαντωνάκη (Star Bulk Carriers Corp.), Γραμματέας: Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (Μυτιληναίος ΑΕ), Ταμίας: Μαρία Αλεξίου (CSR Hellas), Μέλη: Κιάρα Κόντη (EY Greece), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), Κωνσταντίνος Μαχαίρας (Οργάνωση Γη), Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος (Polyeco ΑΕ).