Πρόεδρος ΔΣ ο Σωτήρης Χατζίκος της Μοτοδυναμική ΑΕΕ

Στη σύσταση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών, με διακριτικό τίτλο ΣΕΜΕ, προχώρησε ο κλάδος με κύριο στόχο τη διεύρυνση της αγοράς δικύκλων όλων των τύπων, προς όφελος των μελών, των αναβατών και του κοινωνικού συνόλου. Ο ΣΕΜΕ πιστεύει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ότι η υγιής ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει την ασφαλή και βιώσιμη χρήση των δικύκλων, καθώς και την αρμονική συνύπαρξή τους με όλους τους χρήστες του δρόμου.

Ιδρυτικά μέλη είναι οι: BMW Hellas AE, Kosmocar AE, K-Motors South East Europe AE, Moto Trend AE, Piaggio Hellas AE, Teomoto AE, Αδελφοί Σαρακάκη AEBME, Ηλιοφίλ AE, Μοτοδυναμική AEE και Σφακιανάκης AEBE. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΕ ορίστηκε ο Σωτήρης Χατζίκος της Μοτοδυναμική ΑΕΕ, Αντιπρόεδρος ο Σόλων Κοντός της K-Motors South East Europe ΑΕ και Γενικός Γραμματέας ο Φώτιος Δράκος της Piaggio Hellas ΑΕ.