Θέτει εκ νέου θέμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Συγκεκριμένα και με βάση την εμπειρία από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΟΠΑΠ, η ΕΔΕΕ εφιστά την προσοχή σε 4 σημεία:

1. Μείωση λειτουργικού κόστους συμμετοχής: Οι διαφημιστικές εταιρείες δεν θα πρέπει να υποβάλλονται στην προσκόμιση δικαιολογητικών σε εξαντλητικό βαθμό, ιδιαίτερα από έναν φορέα που προβάλλει τον ιδιωτικό του χαρακτήρα.
2. Πλήρης ενημέρωση των συμμετεχόντων: Οι εταιρείες δικαιούνται να ενημερωθούν για την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών τους. Στον τελευταίο διαγωνισμό του ΟΠΑΠ η ΕΔΕΕ αναγκάστηκε να παρέμβει δια της δικαστικής οδού υπέρ μελών της, ώστε να λάβουν τη σχετική ενημέρωση.
3. Σαφές σύστημα αμοιβής: Ο διαφημιζόμενος οφείλει να αμείβει αυτόνομα τις υπηρεσίες δημιουργικού και media και η αμοιβή να μην μετακυλίεται εμμέσως στην επιβράβευση 9,9%. Η ΕΔΕΕ θεωρεί ότι η ελάχιστη μηνιαία αμοιβή των 500 ευρώ που προέβλεπε η τελευταία προκήρυξη, θα πρέπει σαφώς να αναθεωρηθεί.
4. Pitch Fee: Το μέσο κόστος συμμετοχής μιας διαφημιστικής εταιρείας σε έναν διαγωνισμό όπως του ΟΠΑΠ, ανέρχεται, σύμφωνα με την ΕΔΕΕ σε 30.000 ευρώ. Η Ένωση προτείνει τη θέσπιση αμοιβής ύψους 10.000 ευρώ σε όλους τους υποψήφιους που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία άνω του μέσου όρου, πλην του τελικού αναδόχου.

Η ΕΔΕΕ τονίζει τέλος ότι βρίσκεται στη διάθεση του Οργανισμού για την παροχή τεχνογνωσίας και γνώμης ως προς την ανάπτυξη σχετικής προκήρυξης.