Τον απολογισμό της συνεισφοράς της στην ελληνική οικονομία και τις πρωτοβουλίες και στρατηγικές επιλογές της για την Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δημοσίευσε η Interamerican. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο οργανισμός συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, ετησίως πάνω από 350 εκατ. ευρώ, ενώ υποστηρίζει, συνολικά, περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας, όπως προκύπτει από την ειδική μελέτη Socio-Economic Impact 2019, που πραγματοποιήθηκε από την από την ΕΥ.