Πώς αναμένεται ότι θα εξελιχθεί το Programmatic Ad-vertising οικοσύστημα το επόμενο διάστημα;

Μερικές από τις τάσεις που αναμένεται να το διαμορφώσουν είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (ML) με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών αλλά και η δυνατότητα διαφήμισης at scale σε διαφορετικά κανάλια, formats & περιεχόμενο όπως Audio, CTV περιβάλλον και OOH.

Με την απόσυρση των cookies, αναμένεται να ενισχυθεί η χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών στόχευσης, όπως το contextual targeting, δημιουργώντας παράλληλα ευκαρίες στους publishers ως προς τη συλλογή και διάθεση επιπλέον δεδομένων των χρηστών τους, με την απαιτούμενη φυσικά επένδυση για τη συλλογή 1st party data και τη δημιουργία identity resolution, διαμορφώνοντας και πιο στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ διαφημιζόμενων, εκδοτών και τεχνολογικών εταιρειών.

Τέλος η εξέλιξη των νομικών πλαισίων για την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών αναμένεται να επηρεάσει τη διαμόρφωση συνολικά του digital oικοσυστήματος, με τα Digital Services Act και Digital Markets Act να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες για τους διαμεσολαβητές.

Ποιο το αυριανό «γήπεδο» των ψηφιακών Μέσων;

Θεωρώ ότι αφορά των σύνολο των μέσων, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το περιεχομένο όλων των μέσων ήδη διανέμεται, διατίθεται και καταναλώνεται ψηφιακά, με τους καταναλωτές να οδηγούν τις εξελίξεις. Το penetration των smart TVs στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η ακρόαση μουσικής αναπτύσσεται ραγδαία, τα trends δημιουργούνται σε YouTube & TikTok, το καθημερινό messaging γίνεται μέσω IG, ακόμα και η κατανάλωση podcasts διεκδικεί υψηλά ποσοστά κατανάλωσης.

Το περιεχόμενο λοιπον φαίνεται να καθορίζει σημαντικά το «γήπεδο», με τον καταναλωτή να επιλέγει το πού, πώς, πότε και για πόσο χρόνο θα το καταναλώσει. Σε αυτό το πλαίσιο, media και διαφημιζόμενοι καλούνται να ανακαλύψουν τις μέγιστες δυνατές συνέργειες προκειμένου να διεκδικήσουν το attention του καταναλωτή και να προσαρμόσουν το μήνυμα ώστε να λειτουργήσει σε ένα πολυπληθέστερο & κατακερματισμένο περιβάλλον κατανάλωσης περιεχομένου και χρήσης μέσων, με τον χρόνο χρήσης να γίνεται ολοένα και πιο personalized.