Υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με ΑΒ Βασιλόπουλος και Beat.

Στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας (MoU) με την ΑΒ Βασιλόπουλος και την Beat. Σύμφωνα με το MoU, ΔΕΗ και ΑΒ Βασιλόπουλος θα διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους στην αναγνώριση και χωροθέτηση σημείων στο δίκτυο καταστημάτων της ΑΒ πανελλαδικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες/οδηγούς για τη στάθμευση και φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων τους, στην από κοινού αναγνώριση ενεργειών για την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτροκίνησης στους πελάτες/καταναλωτές που επιθυμούν να οδηγούν ένα «καθαρό» και φιλικό προς το περιβάλλον όχημα, και στην αναγνώριση περαιτέρω συνεργειών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Beat, τα δύο μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης σε πιάτσες ταξί, στην ανάπτυξη κοινών προϊόντων και υπηρεσιών φόρτισης για τους οδηγούς ηλεκτρικών ταξί, που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Beat, στην αναγνώριση συνεργειών για τη χρήση του δικτύου φόρτισης και των σχετικών προϊόντων από επαγγελματίες οδηγούς ηλεκτρικών ταξί και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.