Στους βασικούς στόχους η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων

Στόχος της συμφωνίας είναι η ανάδειξη των δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον δευτερογενή της μεταποίησης, αλλά και τον τριτογενή των υπηρεσιών και δη του Τουρισμού.
Επιπλέον θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της τάσης επιστροφής στην ύπαιθρο με σκοπό την αυτοαπασχόληση στον αγροτικό κλάδο μέσα από το δίκτυο των εταιρειών που είναι μέλη της «Συμμαχίας». Το ΥΠΑΑΤ θα έχει την αμέριστη υποστήριξη της «Συμμαχίας για την Ελλάδα» στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ενταγμένων επιχειρήσεων-μελών.

Οι επιχειρήσεις και οι συλλογικοί φορείς τους, καλούνται να εντάξουν στο πρόγραμμα της ευρύτερης επικοινωνίας τους εντός και εκτός Ελλάδος, στοιχεία της καμπάνιας του υπουργείου και έτσι να συνεισφέρουν στο άνοιγμα νέων αγορών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, μέσω επικοινωνιακών δράσεων, (εκδηλώσεις, διαδικτυακές καμπάνιες, προβολή δημιουργικού υλικού) που στόχο έχουν την προώθηση της εικόνας και την προβολή της «αγροτικής» Ελλάδας, εντός και εκτός συνόρων.