Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μία οικογένεια για κάθε οικογένεια» για τα 50 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική αναλαμβάνει κοινωνική δράση με ωφελούμενους ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζεται να μεταβούν και να διαμείνουν στην Αθήνα, από την επαρχία, για να λάβουν θεραπεία.

Το πρόγραμμα στέγασης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Θα διαρκέσει έναν χρόνο και θα παρέχει περισσότερες από 65 δεκαπενθήμερες διαμονές για τους ωφελούμενους ασθενείς και τις οικογένειές τους, σε τρία πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος Κασκαρέλης, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Με αυτό το πρόγραμμα, απαντάμε σε μια πραγματική ανάγκη των ασθενών, αναλαμβάνοντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βάρος του καθημερινού αγώνα που δίνουν για τη ζωή και την υγεία τους».