Η Vodafone σε συνεργασία με την ΕΠΑ Αττικής παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών φυσικού αερίου στο δίκτυο καταστημάτων της στην Αττική.