Με Deutsche Telekom, Orange και Telefόnica

Οι όμιλοι τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefόnica SA και Vodafone υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με το οποίο δεσμεύονται για την υλοποίηση και ανάπτυξη λύσεων Ανοικτών Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης (Open RAN) που αξιοποιούν νέες ανοιχτές, εικονικοποιημένες αρχιτεκτονικές δικτύου, λογισμικό και εξοπλισμό για τη δημιουργία πιο ευέλικτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην εποχή του 5G. Οι τέσσερις πάροχοι θα συνεργαστούν με υφιστάμενους και νέους εταίρους οικοσυστημάτων, φορείς του κλάδου, καθώς και με τους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής στην Ευρώπη, για να διασφαλίσουν ότι το Open RAN θα φτάσει γρήγορα να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις με τις παραδοσιακές λύσεις στα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης.