Το Vodafone Business και η Microsoft προχώρησαν στη σύναψη πενταετούς συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud για τη στήριξη της ανάπτυξης και την παροχή εργαλείων για υβριδική εργασία.

Μαζί, οι δύο εταιρείες τεχνολογίας θα προσφέρουν νέες end-to-end υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, οι οποίες θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του 5G, του edge computing και του IoT.

Η συμφωνία αυτή βασίζεται στην υπάρχουσα εταιρική σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών και θα παρέχει στους πελάτες της Vodafone μία «ανεμπόδιστη εμπειρία στο cloud που είναι ευέλικτη, ασφαλής, εύχρηστη και ανθεκτική στο μέλλον», όπως αναφέρει η εταιρεία, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις, καθώς μεταφέρουν τις λειτουργίες του έξω από τη legacy υποδομή, σε επαγγελματικές υπηρεσίες (managed services) που συνδυάζουν μαζί το δίκτυο, το cloud και την ασφάλεια.