Για την εξυπηρέτηση του κλάδου των αερομεταφορών, σε σχέση με το NDC
Η Unisys Corporation προχωρά σε συμφωνία συνεργασίας με την JR Technologies (JRT) για την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου των αερομεταφορών σε σχέση με το New Distribution Capability (NDC).

Σε αυτήν την προσέγγιση, ο συνδυασμός του συστήματος Διαχείρισης Προσφορών (OfMS) της JRT και του AirCore Order Manager της Unisys, παρέχει στις αεροπορικές εταιρείες ευελιξία και ταχύτητα στην πώληση των υπηρεσιών τους και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Το ΝDC αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) και προσδιορίζει ένα νέο πρότυπο μετάδοσης δεδομένων, για την αντιμετώπιση των σημερινών περιορισμών στη διανομή των υπηρεσιών των αεροπορικών εταιρειών, παρέχοντας δυνατότητες όπως η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς (time-to-market), η πρόσβαση σε εμπλουτισμένο περιεχόμενο (rich content) σχετικά με τις πτήσεις και η διαφάνεια κατά τη διαδικασία αγοράς των υπηρεσιών.

Η προσέγγιση των Unisys και JRT συνδυάζει τις δύο λύσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υιοθέτηση του NDC από τις αεροπορικές εταιρείες.