Στο πλαίσιο του πλάνου ανάπτυξης του δικτύου της στο εξωτερικό
Ο Φορέας Επιθεωρήσεων - Πιστοποιήσεων και Εκπαίδευσης TÜV Hellas (TÜV Nord) προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τον Ιαπωνικό Φορέα Πιστοποίησης Japan Quality Assurance (JQA) για την παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης- Πιστοποίησης στην ιαπωνική επικράτεια, σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο Global G.A.P., μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου επιθεωρητών στη χώρα.

Το Global G.A.P. αποτελεί κοινή προσπάθεια των επιχειρήσεων του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων Euro Retail Produce Working Group, με στόχο τη θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη πλαισίου Ορθής Αγροτικής Πρακτικής (G.A.P.), τη συνεχή βελτίωση και κατανόηση της ορθής πρακτικής και την ανοιχτή επικοινωνία καταναλωτών και παραγωγικών κλάδων.