Η SAS προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα Κύπρου εγκατέστησε την προηγμένη λύση της SAS, SAS Customer Analytics for Banking, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην προώθηση νέων προϊόντων, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών.