Για την επικοινωνία του Forum «InvestGR – Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα»
Η Touchpoint Strategies έχει ξεκινήσει, από τις αρχές Μαρτίου, συνεργασία με την εταιρεία Public Affairs & Networks για την προβολή και την οργάνωση του 1ου Forum 2018 «InvestGR – Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

Πρόκειται για ένα ετήσιο forum διαλόγου ανάμεσα στους επικεφαλής των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα και τους σημαντικότερους πολιτικούς εταίρους της χώρας, με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Ο Ντίνος Αδριανόπουλος, General Manager Touchpoint Strategies, δήλωσε: «Χαιρόμαστε που στηρίζουμε επικοινωνιακά και οργανωτικά ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα, που αφορά τη  βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για τις ξένες άμεσες επενδύσεις». Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, ιδρυτής της Public Affairs & Networks, ανέφερε: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα οφείλει και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει προορισμό ξένων άμεσων επενδύσεων».