Για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Συγκεκριμένα, το ΟΠΑ διοργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Διοίκηση και ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων start-ups» και «Entrepreneurship boot camp», στα οποία συμμετέχει ενεργά η Εθνική Τράπεζα, τα στελέχη της οποίας δραστηριοποιούνται σε δράσεις mentoring, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε συμμετέχοντες στον διαγωνισμό i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία να ενταχθούν στα παραπάνω προγράμματα. Επιπλέον, στον διαγωνισμό Εnnovation, που διοργανώνει το ΟΠΑ, η Εθνική Τράπεζα απονέμει στις δύο καλύτερες ομάδες το βραβείο i-bank, το οποίο συνοδεύεται από σχετικό πάπυρο και ένα tablet ανά ομάδα, αλλά και τη δυνατότητα να προκριθούν απευθείας στη δεύτερη φάση του επόμενου διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία».