Την πεποίθησή τους ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού θα είναι αποτελεσματικότερη αν κυβερνήσεις και εταιρείες συνεργαστούν εκφράζουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Edelman.

Για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Την πεποίθησή τους ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού θα είναι αποτελεσματικότερη αν κυβερνήσεις και εταιρείες συνεργαστούν εκφράζουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Edelman. Στις 10 αγορές που μελετήθηκαν (Γερμανία, Βραζιλία, Ιταλία, Ν. Αφρική, Καναδάς, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αγγλία, Γαλλία, Ν. Κορέα), μόλις το ένα πέμπτο των καταναλωτών (20%) θεωρεί ότι η κυβέρνηση μόνη της μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τον ιό.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 45% όταν κυβέρνηση και επιχειρήσεις δουλεύουν μαζί, σαν ομάδα. Στη Γερμανία, ο ρόλος των brands φαίνεται πολύ σημαντικός: ενώ μόνο το 11% πιστεύει ότι η αποκλειστική διαχείριση από την κυβέρνηση είναι πιο επιτυχημένη, το 62% βλέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με την εμπλοκή των επιχειρήσεων. Αντίστοιχη είναι η αντιμετώπιση και σε Βραζιλία (19% έναντι 59%), Ιταλία (21% έναντι 54%) και Ν. Αφρική (15% έναντι 49%).

Η Ν. Κορέα αποτελεί τη μοναδική αγορά στην οποία οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην «ατομική» προσπάθεια της κυβέρνησης. Ωστόσο, οι εταιρείες καλούνται να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και όχι να τις καθοδηγούν, ενώ σε καμία από τις 10 αγορές το ποσοστό των καταναλωτών που υποστήριξαν την αποκλειστική προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα δεν ξεπέρασε το 8%.
(Πηγή: WARC)