Η κοινοπραξία των ομίλων Τιτάν και Τέρνα Ενεργειακή συμμετέχει στους διαγωνισμούς για τις ΣΔΙΤ Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α’ φάση των διαγωνισμών για τις ΜΕΑ του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής, του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και του Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Τέρνα Ενεργειακή έχει ήδη ολοκληρώσει και λειτουργεί ανάλογα έργα σε Μακεδονία και Ήπειρ,ο ενώ υλοποιεί αυτήν την περίοδο το έργο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.