Για την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας Agile

Στο πλαίσιο του Agile εγκαθίσταται στην Travelplanet24 μια νέα διοικητική νοοτροπία, ενισχύοντας την ικανότητα της να προσφέρει αξία στους πελάτες. Ο Κώστας Κουκουμτζής, Chief Technology Officer της Travelplanet24, δήλωσε: «Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας με την ACM θα αυξήσει την παραγωγικότητά μας και θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ενασχόληση μέσα στην ομάδα».