Εκδήλωση συνάντησης των πωλητών της

Η θεματολογία της εκδήλωσης ήταν η παραγωγή ενημερωτικής εκπομπής από το κανάλι της P&G. Για τις ανάγκες της δημιουργικής και οπτικοακουστικής κάλυψης χρησιμοποιήθηκαν 7 διαφορετικά background σκηνικού, ένα σκηνικό μήκους 25 μέτρων, μια widescreen μήκους 8 μέτρων με δικάμερο σύστημα προβολής και παραγωγή 13 video. Η θεματική δημιουργία, η οργάνωση, η υλοποίηση και ο συντονισμός της εκδήλωσης ήταν επιμέλεια της Theasis.