Η εταιρεία ενισχύει τη διεθνή της παρουσία

Η εταιρεία, επικρατώντας έναντι γερμανών ανταγωνιστών ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας μπαταριών εφεδρικής χρήσης για το γερμανικό κοινοβούλιο. Η συνεργασία αυτή επισφραγίζει τις διαχρονικές σχέσεις της εταιρείας με τη γερμανική αγορά, οι οποίες αφορούν κυρίως σε συμβόλαια για την προμήθεια μπαταριών υποβρυχίων και μπαταριών έλξης για χρήση σε περονοφόρα οχήματα, επιβραβεύοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας της Συστήματα Sunlight, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 διεθνείς αγορές.