Για την πιστοποίηση κατά ISO 50001 του εργοστασίου της στην Ελλάδα

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας στέφτηκε με επιτυχία, καθώς τον περασμένο Μάιο, η εταιρεία BIC-Βιολεξ πιστοποιήθηκε από επίσημο φορέα. Η BIC-Βιολέξ, εμπιστεύτηκε τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης της Schneider Electric, προκειμένου να αναλύσει τα βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλίσει τη χορήγηση της διεθνούς πιστοποίησης ISO 50001, και παράλληλα να δημιουργήσει τη βάση πάνω στην οποία θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς (Energy Efficiency Directive).