Με αντικείμενο τον διαβήτη

Η συνεργασία θα αξιοποιήσει την ηγετική θέση της Sanofi στο διαβήτη (σε θεραπείες και συσκευές) και την εμπειρία της Google στην αναλυτική επιστήμη και την ανάπτυξη μικροσυσκευών και μικροτσίπς. Οι εταιρείες θα αναζητήσουν τρόπους για τη βελτίωση της διαχείρισης του διαβήτη, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία, που θα μπορούν να συνδυάζουν τις υπάρχουσες μεθόδους και θεραπείες σε κοινή συνεργική βάση, προσφέροντας έτσι πιο αποτελεσματική παρέμβαση. «Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει την ισχύ και τη γνώση της Sanofi στο διαβήτη με την ηγετική θέση της Google στην τεχνολογία και στην αναλυτική επιστήμη (analytics) με στόχο τη δημιουργία μίας πρωτοπόρας πρωτοβουλίας που θα έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τη φροντίδα του διαβήτη», δήλωσε ο Olivier Brandicourt, MD, Chief Executive Officer της Sanofi.