Για τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων του zakcret.gr

Στόχος της συνεργασίας αποτελεί η μεγιστοποίηση των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος zakcret.gr, με τη βοήθεια της τεχνολογίας της RTB House.