Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιότητας
Συνεργασία με την Pillarstone, την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, έχει ξεκινήσει η V+O Communications.

Η συνεργασία αφορά σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιότητας της Pillarstone από την V+O. Η Pillarstone έλαβε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους των τραπεζών, ενώ σήμερα ανακοίνωσε πως η Famar, γίνεται η πρώτη εταιρεία που εντάσσεται στην ελληνική πλατφόρμα. Η Pillarstone υποστηρίζει την ανάκαμψη και ανάπτυξη της Famar μέσα από την εφαρμογή νέας διοικητικής δομής μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου.

Τον Απρίλιο, η Famar απέκτησε την μονάδα παραγωγής της Bayer στο Pointe-Claire του Καναδά, με σκοπό να ενισχύσει την παρουσία της στην Β. Αμερική. Παράλληλα προσέλαβε τον Markus Hoelzl, έναν έμπειρο Οικονομικό Διευθυντή ως νέο CFO της εταιρείας, ενώ οι Partners της Pillarstone, εκ των οποίων ο John Davison και ο Dan Haxby έχουν ήδη γίνει μέλη του ΔΣ της Famar, με στόχο την ισχυροποίηση της δομής διακυβέρνησης της εταιρείας.

Το ΔΣ αναζητά επίσης ανώτατα στελέχη του κλάδου, που θα παρέχουν πολύτιμη επιχειρησιακή τεχνογνωσία με σκοπό η εταιρεία να ανακάμψει και να αναπτυχθεί. Η Famar ιδρύθηκε το 1949 στην Ελλάδα και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη στην παραγωγή και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ομορφιάς.