Στον τομέα του Business Continuity Management

Οι δύο εταιρείες θα διαθέτουν από κοινού στην ελληνική και διεθνή αγορά, συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management, BCM). Με έδρα στη Ζυρίχη, η Resilience Guard είναι boutique εταιρεία συμβούλων που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρησιακής συνέχειας, διαχείρισης κρίσεων και διαχείρισης ρίσκων σε οργανισμούς στην Ελβετία και πανευρωπαϊκά. Ο Τάσος Γκοτσόπουλος, Managing Director της Perception Consulting, δήλωσε σχετικά: «Παρατηρώντας τα νέα δεδομένα στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας και του εξωτερικού, διαπιστώνουμε ότι τώρα είναι η στιγμή για όλες τις εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Business Continuity Management. Αξιοποιώντας την εξειδίκευση και αναγνωρισμένη διεθνή εμπειρία της Resilience Guard, εμπλουτίζουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας, παρέχοντας στοχευμένες υπηρεσίες BCM».