Η Mediacube προχώρησε σε συνεργασία με τη Μεϊδάνης, ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, η Mediacube ανέλαβε την online επικοινωνία και την προώθηση του νέου e-shop meidanis.gr.

Ως στρατηγικός συνεργάτης, ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το πλάνο online επικοινωνίας της Μεϊδάνης, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας στον τελικό καταναλωτή, την αύξηση του τζίρου και την περαιτέρω διείσδυσή της στην αγορά. Όπως επισημαίνεται, «η συνεργασία Μεϊδάνης και Mediacube θέτει νέα δεδομένα Υψηλής Τάσης στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο B2B, αλλά και σε B2C e-commerce».