Αντιπροσώπευση συστημάτων ψυχομετρικής αξιολόγησης

Η cut-e διαχειρίζεται περισσότερους από 1,5 εκατ. υποψηφίους το χρόνο και αποτελεί ηγέτη της αγοράς online ψυχομετρικής αξιολόγησης στην ηπειρωτική Ευρώπη. Τα συστήματα της cut-e ακολουθούν όλες τις Ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων. Ο Κώστας Ζούλιας, Director Human Capital Consulting της ICAP Group, δήλωσε:

“Η cut-e διαθέτει ένα μεγάλο εύρος από online εργαλεία εκ των οποίων ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς είναι τα τεστ ικανοτήτων αριθμητικού και γλωσσικού συλλογισμού για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, τα συστήματα ανατροφοδότησης 360°, διερεύνησης εταιρικής κουλτούρας και διεξαγωγής ερευνών εργαζομένων, όπως και το εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων πάνω στο οποίο προσαρμόζεται εύκολα το υπάρχον σύστημα του πελάτη”.