Για το Hellenic Gyros

Η Hellenic Gyros δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφίμων αλλά και στη συμβουλευτική για τους επαγγελματίες του είδους. Το site αποτελεί μία πρώτη επαφή του πελάτη με την εταιρεία τροφικού εφοδιασμού και τον πλοηγεί δίνοντας πληροφορίες για την ποικιλία από τα είδη που μπορεί κανείς να αναζητήσει στην Hellenic Gyros.