Για τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται στις δοκιμές του περιοδικού

Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της συμφωνίας αποτέλεσε η απόλυτη δέσμευση της Ελινόιλ για καθαρά καύσιμα, κάτι που αποδεικνύεται έπειτα από 11 χρόνια καθαρών ελέγχων από το Εργαστήριο Καυσίμων του ΕΜΠ.

Το Car & Driver κυκλοφορεί το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα με την εφημερίδα Έθνος και, εν συνεχεία, αυτόνομο στα περίπτερα.