Εγχειρίδιο υπηρεσιών Υπεύθυνης Επικοινωνίας και Εταιρικής Ευθύνης

Η συνεργασία ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του εγχειριδίου υπηρεσιών υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση και Προβολή της Εταιρικής Υπευθυνότητας». Το εγχειρίδιο είναι μέρος μιας σειράς δημοσιεύσεων από την EACD που έχει ως στόχο την παροχή χρήσιμων συμβουλών σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο.

Προωθεί τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας Στρατηγικής Υπεύθυνης Επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Επικοινωνίας, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, το CSE υλοποίησε σχετικό σεμινάριο για τα μέλη της  EACD και τους ομιλητές.