Στην παροχή προγράμματος δια βίου μάθησης στις νέες τεχνολογίες προχωρά η Deloitte, μέσω του Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη, και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αφορά νέους αποφοίτους τεχνολογικών και θετικών σχολών και έχει θεματολογία «Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού Υπολογιστικής Νέφους» (Agile Methodologies of Cloud Software Engineering).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τόσο από στελέχη της Deloitte, όσο και από διδάσκοντες του πανεπιστημίου, ενώ παρέχεται πιστοποίηση για την παρακολούθησή του. Στόχος του είναι να παρέχει τεχνογνωσία στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, που αξιοποιούνται από εταιρείες στον τομέα της Πληροφορικής, στις σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές για τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού της τεχνολογίας cloud.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε θέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής από το Deloitte Alexander Competence Center. Το δίμηνης διάρκειας πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ενώ οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.