Στήριξη επιχειρηματιών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, στελέχη της Deloitte θα παρέχουν καθοδήγηση για τη διαχείριση ταλέντου, την αξιολόγηση και την επιβράβευση προσωπικού, την προσέλκυση στελεχών και τις αναδιαρθρώσεις βάσει των αναγκών του κάθε επιχειρηματία. Επίσης, στελέχη της Deloitte εντάσσονται στο δίκτυο mentors της Endeavor για να συμβάλουν στη διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των επιχειρηματιών.