Η λύση είναι βασισμένη στη διεθνή πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM και στόχο έχει την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων της εταιρείας, καθώς αυτοματοποιεί το σύνολο των καθημερινών εργασιών του δυναμικού πωλήσεων. Το Pharma CRM Accelerator προσφέρει πλήρη και πολυεπίπεδη εικόνα των δράσεων της εταιρείας και ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της επιχείρησης.