Στο πλαίσιο αυτό, οι συνδρομητές και κάτοχοι της ηλεκτρονικής συσκευής e-Pass της Αττικής Οδού, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το συνδρομητικό τους λογαριασμό με μετρητά σε περισσότερα από 130  πρατήρια με το σήμα  της Shell στην Αττική και την Πελοπόννησο. Έτσι, μπορεί o οδηγός να συνδυάσει την ανανέωση σε καύσιμα με την ανανέωση του συνδρομητικού του λογαριασμού, προσκομίζοντας στο ταμείο του πρατηρίου την ηλεκτρονική του συσκευή e-Pass και καταβάλλοντας το ποσό που επιθυμεί να προσθέσει στο λογαριασμό του.