Στο Dreams Luxury Suites
Η Aqua Vista Hotels προχώρησε στην ενοικίαση της μονάδας Dreams Luxury Suites, όταν η ιδιοκτησία του ακινήτου πέρασε σε ξένο επενδυτή.

Η Aqua Vista Hotels διαχειρίζεται το Dreams Luxury Suites για δέκα χρόνια, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ξενοδοχεία της Σαντορίνης. Το 2017, το ξενοδοχείο άλλαξε χέρια με τους τίτλους ιδιοκτησίας να περνούν σε ξένο επενδυτή. Η επιτυχημένη πορεία του Dreams Luxury Suites εντυπωσίασαν τον νέο ιδιοκτήτη, που υιοθέτησε την πρόταση της Aqua Vista Hotels για πενταετή μίσθωση. Η απόφαση της Aqua Vista Hotels για μετακίνηση του ενδιαφέροντος του ομίλου σε μισθώσεις ξενοδοχείων απορρέει από την αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής του.