Για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Ο διαγωνισμός αφορούσε στην ανάθεση του έργου «Μελέτη για τη δημιουργία Κέντρου Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων», προϋπολογισμού 82.410 ευρώ.