Αφορά στην επικοινωνία της σειράς προϊόντων Turbo-X

Η συνεργασία των δύο πλευρών έχει ξεκινήσει με τηλεοπτικά σποτ για σειρά προϊόντων Turbo-X, που αφορούν τηλεοράσεις, smartphones, tablets, laptops κ.α. Κεντρικό μήνυμα της όλης επικοινωνίας είναι το «Think out of the box». Την ευρύτερη ωστόσο επικοινωνία της αλυσίδας Πλαίσιο χειρίζεται εσωτερικά, το Τμήμα Marketing της εταιρείας.